O projekcie

Projekt realizowany jest w wyniku postępowania o zamówienie publiczne ogłoszonego przez NFZ na „Realizację usług Teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK)”.

Celem projektu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci porad pielęgniarsko – położniczych oraz lekarskich na odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Teleporady będą udzielane na rzecz osób uprawnionych do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poprzez udostępnioną teleplatformę pierwszego kontaktu, za pomocą ogólnodostępnego, jednego w skali kraju, bezpłatnego numeru telefonu oraz przy pomocy wideoczatu.

Projekt zakłada obsługę pacjentów także w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim oraz migowym.

Przyjmuje się średni czas jednej porady na 10-15 minut. Zakładana liczba teleporad w miesiącu: 100 tys w ramach projektu w całym kraju.

Teleporady będą udzielane poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 08:00 dnia następnego, oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 08:00 – 08:00 dnia następnego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom obsługującym teleporady oraz jakości obsługi pacjenta, połączenia telefoniczne oraz wideoczaty będą nagrywane.

Projekt przewiduje możliwość zapisywania się na dowolną liczbę dyżurów w miesiącu poprzez udostępniony elastyczny grafik dyżurów.

Okres realizacji projektu: 1 rok.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą wybrać formę zatrudnienia: umowa zlecenie lub kontrakt menedżerski. Stroną umowy i jednocześnie administratorem danych osobowych jest lider Konsorcjum, które wygrało postępowanie przetargowe tj. Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o. – ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-100 Pułtusk.

Szczegółowe informacje dotyczące formuły oraz zasad współpracy będą uzgadniane indywidualnie z każdą osobą chętną do udziału w projekcie.