Zakres teleporady

Na pierwszej linii połączenia odbierane są przez pielęgniarkę lub położną.

Po skontaktowaniu się pacjenta z TPK pielęgniarka lub położna:

 1. dokonuje rejestracji zgłoszenia,
 2. potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
 3. sprawdza dane osobowe:
  • w EWUŚ imię i nazwisko oraz nr PESEL przekazany przez pacjenta,
  • lub na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość okazanego przy udzielaniu świadczenia w formie wideoczatu,
  • lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695),
 4. przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta, w wyniku którego może:
  • udzielić porady, w ramach której pacjent może uzyskać e-receptę, a także pozyskać zalecenia co do sposobu postępowania,
  • w przypadku wątpliwości, przekierować pacjenta do lekarza dyżurnego udzielającego poradę (przekierowanie następuje razem z wstępnie wytworzoną dokumentacją medyczną oraz wywiadem przeprowadzonym przez pielęgniarkę/położną),
  • wezwać zespół ratownictwa medycznego, w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • poinformować pacjenta że powinien zgłosić się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej właściwej ze względu na miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta,
  • poinformować pacjenta o potrzebie zgłoszenia się do swojego lekarza POZ w godzinach pracy POZ w najbliższym dniu roboczym.